Måttlig hyresökning

Hyresförhandlingarna med Stiftelsen Kindahus är avslutade. Hyrorna höjs från och med den 1 februari 2017 med 0,76 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Stiftelsen Kindahus höja din hyra med 1,2 procent. De motiverade sitt krav med ökade byggnadspriser i form av hantverkarkostnader och underhållskostnader.

Hyresgästföreningen godtog inte Stiftelsens Kindahus krav eftersom vi ansåg att bolaget hade bra ekonomiska siffror, god soliditet, bra vinstnivåer och underhållssatsningar. Förhandlingar har skett vid två tillfällen utan någon överenskommelse. Förhandlingarna strandade och ärendet gick vidare till central medling i HMK (Hyresmarknadskommittén). SABO och Hyresgästföreningens Riksförbund har efter överläggningar enats om att utgående hyror ska justeras med 0,76 procent från och med den 1 februari 2017.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,76 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0076 = nya hyran kronor från den 1 februari.