Lyckat bostadsmöte

På medlemsmötet den 13 oktober bildades en arbetsgrupp.

Tisdagen den 13 oktober hade området Asarums centrum medlemsmöte och en arbetsgrupp bildades.

Det kom många medlemmar till mötet och det bildades en arbetsgrupp på fem personer. Arbetsgruppen kommer att anordna lära-känna varandra kvällar genom att ha öppet hus i området. Hyresgästerna i området kommer från olika länder och arbetsgruppen vill att fler ska lära känna varandra. De vill också få in förslag på fler aktiviteter som de kan arrangera. Har du förslag på aktiviteter vänd dig till Elwe Andersson, elwe.andersson@hotmail.com.