Lyckat bostadsmöte i Motala

I mitten på oktober bjöd den lokala hyresgästföreningen Tellus på Väster i Motala in sitt fastighetsbolag Vasaparken till ett möte med alla hyresgäster i området.

Anledningen var att hyresgästerna under många år haft olika fastighetsägare och underhållet på lägenheterna och området har blivit eftersatt.
Vasaparken köpte upp bostadsbeståndet vid årsskiftet 2014/ 2015 och har redan från början förmedlat att de vill ha ett långsiktigt ägande och lyssnar gärna på sina hyresgäster.
Den lokala hyresgästföreningen tog därför initiativ att samla in synpunkter från alla hyresgäster om saker som de vill skall förbättras. Därefter bjöd de in Vasaparken att svara på synpunkterna från hyresgästerna.
Nästan 80 hyresgäster kom till mötet. Vasaparken gick igenom synpunkterna och då de också hade med sig fyra vaktmästare som arbetar i området gick det att få svar på nästan alla frågor. Det var bra diskussioner och hyresgästerna kände sig tillfreds med mötet.