Jag är stolt att göra något för att påverka mitt eget boende

–Vi vill att alla hyresgäster ska kunna påverka så mycket som möjligt i förhandlingarna om hyran. Den kunskap som våra förtroendevalda och medlemmar har är unik. Vårt förhandlingsarbete är beroende av att det finns engagerade medlemmar och hyresgäster, säger Anita Andersson Landegren, tillsynsansvarig för regionens förhandlingar, Hyresgästföreningen region Sydost.

Foto: Sara Anderberg

Hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyran åt alla hyresgäster där det finns en förhandlingsordning. För att kunna klara uppdraget krävs kunskap om hur det är att bo i de olika bostadsområdena.

Vem förhandlar om hyran?
–Som medlem kan du bli invald i en förhandlingsdelegation. Då är du med och förhandlar hyran för dig och dina grannar berättar Anita Andersson Landegren.

Hur sätts hyran?
–Det ska vara lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter. Därför bestäms hyran utifrån något som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service, förklarar Anita Andersson Landegren.

Vad är fördelen med att Hyresgästföreningen förtroendevalda förhandlar om hyran?
–Det är de förtroendevalda som är experter. De är valda att företräda hyresgästerna i det område de bor och har kunskapen om sitt bostadsområde, säger hon.

När förhandlingen är klar. Hur når ni då ut med informationen?
Först och främst får hyresgästerna i området information om hyresförhandlingen. Ibland skickar vi också ut pressmeddelande, säger Anita Andersson Landegren.

Pia Malmros, Gotland

Foto: Mia Karlsvärd

Pia Malmros är förtroendevald på Gotland och är med och förhandlar hyran lokalt i Visby.

Vad är styrkan att du som medlem och förtroendevald deltar i förhandlingen av hyran?
-Styrkan är att jag själv bor i de bostäder som vi förhandlar hyran för. Jag är stolt att göra något för att påverka mitt eget boende.

När man är många från olika områden får man en bra överblick och information som kan vara bra att ha vid förhandlingarna. Bolaget kan exempelvis ha lovat vissa saker som sedan inte genomförts, det vet bara vi hyresgäster, säger Pia Malmros.

Hon säger också att en av fördelarna med att vara engagerad i Hyresgästföreningen är att man får mer information och insyn. Det har också gjort att hon har en bättre förståelse för båda parterna.

-Tyvärr finns det vissa frågor som vi inte kan påverka vid hyresförhandlingen. Som exempelvis parkeringar och TV-utbud. Därför skulle jag vilja se en utveckling där hyresvärdarna är tvungna att förhandla om alla förändringar för hyresgästerna. Oavsett om det är i den individuella lägenheten eller något i området som påverkar flera hyresgäster, säger Pia Malmros.

Hon önskar också att fler medlemmar och hyresgäster skulle välja att engagera sig.

-Vårt boende påverkar en stor del av vår vardag. Boendekostnaden är om inte den största, i alla fall en väldigt stor utgift vi har genom livet, säger Pia Malmros.