Inget utrymme för hyreshöjning

Hyresgästföreningen har begärt förhandling om oförändrade hyror för år 2016 hos Mönsterås Bostäder.

Hyresgästföreningen gör bedömningen att Mönsterås Bostäder har goda förutsättningar att bedriva en långsiktigt effektiv och ekonomiskt hållbar fastighetsförvaltning utan att höja hyrorna för 2016. 

Sverige är inne i en lågkonjunktur präglad av den ekonomiska krisen i Europa. Prisutvecklingen och räntorna ligger på låga nivåer och kommer förmodligen att göra så även 2016.
Det är bra för hyresgästerna, men också för Sverige och tillväxten, om den låga kostnadsutvecklingen också avspeglas i måttliga hyreshöjningar. 
I flera år har hyrorna ökat betydligt mer än inflationen och det måste vi ta hänsyn till i förhandlingarna om 2016 års hyror.