Hyresgästföreningen i Ronneby påverkar politiker

Hyresgästföreningen i Ronneby träffar sina lokala politiker för att diskutera bostadsfrågor och påverka i kommunen.

Förra veckan ordnade föreningen möte och träffade några av de styrande partierna i kommunen för att diskutera Ronneby kommun och boendefrågor som är aktuella där. I veckan hade de ännu ett möte, denna gång med tre av oppositionspartierna.

På mötena diskuterades olika bostadsfrågor som rör Ronneby kommuns utveckling i stort. Deltagarna pratade till exempel om planering av nya bostadsområden i kommunen och även om olika trafikfrågor som är aktuella. Man diskuterade även om utbudet i Ronneby centrum.

Hyresgästföreningen passade också på att dela ut föreningens bostadspolitiska program och gav även politikerna varsin kokbok. Kokboken består av riktiga recept som man har kryddat med olika förslag på bostadspolitiska åtgärder för att minska bostadsbristen.

- Det känns bra att vi kan vara med och framföra våra åsikter och påverka i vår kommun och det känns kul att politikerna lyssnar på oss, säger Urban Jönsson som är ordförande i Hyresgästföreningen Ronneby.

Från vänster Mats Paulsson (C), Roger Fredriksson (M), Nils Ingmar Thorell (FP), samt från Hyresgästföreningens styrelse: Britt Hansén, Urban Jönsson. Fotograf: Steen Wendt Rohde