Hyresgästföreningen Charlottenborg får till upprustning av innergårdar

Under flera år har Hyresgästföreningen Charlottenborg i Motala haft diskussioner med hyresvärdens områdeschef om innergårdarna och nu har de fått en upprustning.

Så här såg det ut före

Och så här fint blev det

Innergårdarna i Charlottenborg hade länge varit nedgångna. Uteplatserna var slitna och det fanns igenväxta buskage vilket gjorde att det inte var så trevligt att sitta där. De stora buskagen skapade även en otrygghet på kvällen.

Nu har tre innergårdar rustats upp och fått en ansiktslyftning. Hyresvärden har rivit ner de stora buskagen och de slitna uteplatserna och byggt nya. Även några villiga hyresgäster har hjälpt till med byggandet. Det återstår visserligen några mindre justeringar till nästa år, men på det stora hela är allt klart.

Hyresgästföreningen Charlottenborg berättar att de och övriga hyresgäster känner sig mycket nöjda med allt som gjorts under året i deras bostadsområde. De är även jättenöjda med resultatet av innergårdarna.

- Vi är en aktiv grupp och tycker att vi lyckats med att få igenom det mesta. Det finns så klart saker kvar, men Rom byggdes ju inte på en dag, säger Johnny Westrum, ordförande i Hyresgästföreningen Charlottenborg.