Hyresgäster gör Mantorp tryggare

Hyresgästföreningen startade en arbetsgrupp av hyresgäster i Mantorp. Tack vare gruppen blir det nu lättare att hitta i området och tryggare när utryckningsfordon kan hitta rätt snabbare.

På Magasinsvägen i Mantorp har det sedan en tid tillbaka funnits en arbetsgrupp, som tillsammans med Hyresgästföreningen träffats och diskuterat fram förslag på hur området de bor i kan förbättras.

Ett av förslagen som kom upp i arbetsgruppen handlade om säkerheten i bostadsområdet. Det område som har Magasinsvägen som adress är uppdelat i två delar. Det ligger flera hus med en helt annan gatuadress mellan Magasinsvägen 2-9 och Magasinsvägen 10-34. Detta har lett till att både besökare, taxi och ambulanspersonal har haft svårt att hitta rätt när de varit i området.

För att det skulle bli lättare att hitta, föreslog hyresgästerna i arbetsgruppen nya skyltar i området som tydliggjorde vilka husnummer som finns var. När arbetsgruppen tillsammans med Hyresgästföreningen presenterade förslaget för Bostadsbolaget i Mjölby, tyckte de om idén. Man kom sedan överens om hur skyltarna skulle se ut och var de skulle sitta. Samarbetet resulterade i att Bostadsbolaget satte upp nya skyltar som tydligare visar vilka husnummer som finns vid vilken infart.

– Kul att hyresgästerna är med och påverkar och förbättrar sitt område, säger Johanna Edenblad, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen och den som hållit i mötena med arbetsgruppen.