Hyresgäster fick rätt i fågelärende

Paret tvingas städa bort fågelspillning från sin balkong dagligen, eftersom grannen ovanför matar fåglar. Efter att Hyresgästföreningen företrätt paret i Hyresnämnden, måste nu hyresvärden uppmana grannen att sluta med fågelmatningen.

Fågel

Linköpingsparet har under en längre tid haft problem med att grannen ovanför deras lägenhet, dagligen matar fåglar från sin balkong. Detta leder i sin tur till nedskräpning på parets balkong, av både fågelspillning och matrester.

Paret känner att de inte kan använda sin balkong och de är tvungna att städa den dagligen på grund av den sanitära olägenhet fågelspillningen innebär. De försökte först att prata med grannen och när det inte gav resultat, tog de upp problemet med sin hyresvärd. Hyresvärden pratade med grannen och meddelade sedan paret att grannen inte alls matade fåglar.

Efter det kontaktade paret Hyresgästföreningen för att få hjälp. Ingrid Buskas, jurist på Hyresgästföreningen, hjälpte paret att föra en diskussion med hyresvärden. Eftersom parterna inte kom överens företrädde Ingrid Buskas paret i Hyresnämnden, där tvisten avgjordes.

Hyresnämnden gick på parets linje och menade att de, med hjälp av vittne och bilder, kunnat visa att det förekom fågelmatning hos grannen och att detta ledde till nedskräpning på parets balkong. De menade också att nedskräpningen innebär en brist i parets boende och att det då är hyresvärdens ansvar att åtgärda bristen. Hyresvärden måste nu skicka en skriftlig tillsägelse till grannen om att denne måste sluta mata fåglar och att det annars finns risk för uppsägning.

– Det känns bra att Hyresnämnden gick på vår linje och att hyresgästerna nu äntligen får hjälp, säger Ingrid Buskas.