Hyresgäst krävdes felaktigt på flera månaders hyra

Hyresvärden krävde att hyresgästen skulle betala hyra trots att hyresavtalet sagts upp och hyresgästen flyttat. Efter hjälp från Hyresgästföreningen kunde parterna komma överens och hyresgästen slipper betala flera månaders hyra.

Bild på lagböcker

Foto: Alexandra Lind

En Hyresgäst i Kalmar hyrde ett hus på landet. Hyresvärden meddelade att huset skulle säljas och hyresgästen fick plötsligt söka ny bostad. Hyresgästen kontaktade Hyresgästföreningen och fick då veta att när man hyr ett hus på landet är rätten att bo kvar inte lika stark som hos en större hyresvärd. Det innebär också att hyresgästen har kortare uppsägningstid och alltså kan välja att säga upp sitt hyreskontrakt med endast en månads varsel.

Eftersom hyresgästen lyckades hitta en ny bostad, sa denne upp sitt hyreskontrakt och flyttade från huset månaden efter. Men hyresvärden hade inte förstått vilken lagstiftning som gäller och hävdade att uppsägningstiden var längre och ville därför ha betalt för flera månader extra. Värden blandade också in kronofogden som skickade krav på betalning.

Katja Flodin, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, hjälpte hyresgästen att bestrida fakturorna och att föra diskussionen med hyresvärden. Det blev räddningen för hyresgästen som slapp betala flera månaders hyra. Katja Flodin vill i sammanhanget påpeka vikten av skriftliga handlingar.

– Problemet var att det inte fanns så mycket skriftligt, parterna hade kommit överens om saker muntligt och även uppsägningen hade skett muntligt. Även om det löste sig i detta fall, är det alltid att rekommendera att man gör skriftliga överenskommelser. Särskilt när det gäller så viktiga saker som en uppsägning. Annars är det ofta svårt att bevisa vad man har kommit överens om, säger Katja Flodin.