Hultsfreds Bostäder yrkar på 4,3 procent

Hultsfreds Bostäder vill höja hyran med 4,3 procent från 1 januari nästa år och inom kort inleds förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Argumenten för yrkandet är ökade kostnader nästa år och de kostnader som beräknas öka mest är administration, avskrivningar och rivningskostnader. Eftersom bolaget inte vill minska på underhållet för att täcka upp dessa kostnadsökningar hamnar yrkandet på denna höga nivå.

Hur går förhandlingarna till
Förhandlingarna går ut på att Hultsfreds Bostad och förhandlingsdelegationen ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara sina åtaganden. Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer. 
Man diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet. 
Hyresgästerna företräds dels av en anställd förhandlingsledare från Hyresgästföreningen, dels av förtroendevalda hyresgäster som bor hos Hultsfreds Bostäder.