Hotfulla hyresvärdar uppmanas bättra sig

Hyresgäster på Gotland har länge varit missnöjda med två hyresvärdar som bland annat uppträtt hotfullt och velat tömma sina fastigheter för att sedan ombilda dem. Medlemsservice bjöd i oktober in hyresgästerna till ett bostadsmöte där de fick framföra sina åsikter. Många hyresgäster kom till mötet och förutom kollektiva ärenden rörande gemensamma utrymmen togs också enskilda ärenden upp.

Förutom hotfullt beteende om ombildning har hyresvärdarna varit svåra att få tag i. När hyresgästerna har gjort felanmälningar har hyresvärdarna inte återkopplat och det har tagit lång tid innan fel har åtgärdats. I flera fall kvarstår brister som inte har åtgärdats. Felanmälningarna har bland annat rört gemensamma utrymmen som varit eftersatta, exempelvis smutsiga tvättstugor. 


25 av 50 inbjudna hyresgäster kom till bostadsmötet vilket Susanne Davidsson, som är förhandlare för Hyresgästföreningen på Gotland, ser som bra uppslutning. 
— Det är väldigt bra. Det här är också ett bra sätt att diskutera på. Jag kände att alla som ville framföra något kunde göra sin röst hörd. Förutom de kollektiva ärenden som handlade om gemensamma utrymmen dök en del enskilda ärenden upp också när hyresgästerna fick svara på enkäter. De ärendena jobbar vi vidare med, säger hon. 
Hyresgästföreningen följde upp mötet med vidare kontakt med hyresvärdarna som uppmanades förbättra sin kommunikation med hyresgästerna och hålla en god ton med dem.