Höjningen sänktes till en tredjedel

Tack vare en lyckad förhandling får hyresgästerna hos Torsås Bostads AB en förhållandevis låg höjning av hyran.

Husfasader

Foto: Mia Karlsvärd

Utgångsbudet från Torsås Bostads AB var 2,45 procent. Efter förhandlingarna med Hyresgästföreningen enades man om en höjning som motsvarar en tredjedel av utgångsbudet från fastighetsägaren.

Torsås Bostads AB står inför stora ekonomiska utmaningar. Bland annat har kostnaden för vattnet ökat. Trots det lyckades Hyresgästföreningen förhandla ner hyreshöjningen.

–Vi landade till slut på en höjning på 0,85 procent för hyrorna 2018, berättar Mats Seglarvik, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen förhandlade också för hyrorna för 2019 med Torsås Bostads AB. Då blir höjningen 0,7 procent.

–Bostadsbolaget visade, trots de tuffa ekonomiska utmaningarna de har, förståelse för hyresgästerna. De förstod också att risken för omflyttning ökar med en högre höjning av hyran, berättar Mats Seglarvik.