Halverade hyresgästens skuld

Hyresgästen krävdes på pengar för skador i lägenheten och obetalda hyror. Hyresgästföreningen företrädde hyresgästen i tingsrätten och hon slipper nu att betala 15 000 kronor.

Pengar i plånbok

Efter att en hyresgäst i Jönköpings län hade flyttat från sin lägenhet, fick hon en faktura från sin hyresvärd. Hyresvärden ville ha ersättning för en rad olika skador i lägenheten och hävdade även att det fanns en hyresskuld.

Hyresgästen höll inte med om att hon orsakat alla av de skador hyresvärden tagit upp och ansåg inte heller att det fanns någon hyresskuld. När hyresvärden lämnade in en stämningsansökan till tingsrätten hörde hyresgästen av sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp.

Malene Loewe, jurist på Hyresgästföreningen, företrädde hyresgästen i tingsrätten. Hon berättar att hyresgästen och hyresvärden hade olika uppfattningar om när lägenheten hade sagts upp. Därför hade parterna också olika uppfattning om hur mycket hyra som skulle betalas. Hyresvärden tog även upp flera olika typer av skador i lägenheten. Vissa av skadorna hade inte hyresgästen orsakat, utan det handlade istället om ett normalt slitage.

Med normalt slitage menas det slitage som blir när en genomsnittlig hyresgäst bor i en lägenhet under en period. Det kan till exempel handla om borrhål, eller slitna tapeter. En hyresgäst ska inte behöva betala för något som anses vara normalt slitage.

Eftersom vissa av skadorna inte kunde räknas till normalt slitage och eftersom det var oklart när uppsägningen verkligen hade skett, kom parterna överens om en förlikning. Hyresgästen slapp därmed att betala 15 000 kronor.

– Hyresgästen kände sig nöjd med överenskommelsen, hon hade orsakat vissa skador men det hade inte varit rätt om hon hade fått betala för allt, säger Malene Loewe.