Förtroendevalda på vift

Utbyte av erfarenheter och chans till diskussion ger möjlighet till utveckling. Under hösten besökte föreningsstyrelsen i Kalmar, föreningen i Nacka-Värmdö. -Vi vill stärka sammanhållningen, säger Alice Saksenvik, ordförande i Hyresgästföreningen Kalmar.

Förtroendevalda medlemmar i Kalmar har sedan tidigare bildat samarbete med Hyresgästföreningen i Nacka-Värmdö, vilka hälsade på i Småland under 2015. Nu under hösten var det Kalmars tur. Samarbetet är en grund för att likartade föreningar ska kunna utvecklas och att de förtroendevalda ska känna sig säkra i sin roll.

Fem förtroendevalda medlemmar fick därför möjligheten, genom Hyresgästföreningen, att ta emot erfarenheter från en annan förening i landet.

- Vi studerar lik- och olikheter i vår verksamhet. Vi vill stärka sammanhållningen och samtidigt hitta nya perspektiv i vår föreningsverksamhet, säger Alice Saksenvik.

https://www.hyresgastforeningen.se/fortroendevald/vald-med-fortroende/