Förhandlingarna i Mörbylånga är klara

Hyresförhandlingarna med Mörbylånga Bostad är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,5 procent. När hyresförhandlingen inleddes ville Mörbylånga Bostad höja hyran med 1,5 procent.

Mörbylånga Bostad motiverade sitt krav med höjda taxebundna kostnader, personalkostnader, underhållskostnader samtidigt som bostadsbolaget kommer att få sänkta lokalintäkter.

Vi på Hyresgästföreningen godtog inte Mörbylånga Bostads krav eftersom vi hade en annan syn för kommande års kostnadsutveckling. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning.

I samma förhandling kom vi även överens om att hyran för år 2018 kommer att höjas med 0,5 procent. Det innebär att hyresgästerna kan förutse sina hyreskostnader för 2018 redan nu samtidigt som bolaget tar ansvar och visar återhållsamhet under de ekonomiskt gynnsamma tider som råder nu.