Förhandlingar med Sävebo är klara

Hyresförhandlingarna med Sävebo är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,65 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Sävebo höja din hyra med 1 procent De motiverade sitt krav med låg soliditet, höjd eltaxa, höjda personalkostnader, ökade materialkostnader och stort underhållsbehov.

Hyresgästföreningen godtog inte Sävebos krav eftersom bolaget har trots allt en balanserad ekonomi och att det är viktigt att visa återhållsamhet. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,65 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,65 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0065= nya hyran kronor från den 1 januari.