Förhandlingar med Ronnebyhus är klara

Hyresförhandlingarna med AB Ronnebyhus är avslutade. Hyrorna höjs den 1 mars 2017 med 0,77 procent (0,64 procent räknat på helår).

När hyresförhandlingen startade ville AB Ronnebyhus höja din hyra med genomsnitt 1,6 procent (mellan 0,7 % - 2,5 %) från den 1 januari 2017. De motiverade sitt krav med ökade kostnader och de kostnader som beräknades öka mest var kostnader för trygghetsjour, försäkringspremie, vatten, underhåll, löner och räntekostnader.

Hyresgästföreningen godtog inte AB Ronnebyhus krav och efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,77 procent som en rimlig hyreshöjning för samtliga hyreslägenheter från den 1 mars 2017.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,77 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0077 = nya hyran kronor från den 1 mars.