Förhandlingar med Finnvedsbostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Finnvedsbostäder AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,62 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Finnvedsbostäder höja din hyra med 1,85 procent. De motiverade sitt krav med bland annat taxeökningar för el, vatten och sophantering samt kostnadsökningar för personal.

Hyresgästföreningen godtog inte Finnvedsbostäders krav. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,62 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,62 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,0062 = nya hyran kronor från den 1 januari.