Förhandlingar med Allbohus är klara

Hyresförhandlingarna med Allbohus Fastighets AB är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,65 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Allbohus Fastighets AB höja din hyra med 1,9 procent. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för underhåll, taxeförändringar samt allmän kostnadsutveckling. Hyresgästföreningen godtog inte Allbohus krav.

Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,65 procent som en rimlig hyreshöjning för 2017. I årets förhandling bestämde vi även att hyran skulle höjas med 0,65 procent den 1 januari 2018. 

Hyreshöjningen på 0,65 procent innebär att nya hyran blir nuvarande hyra x 1,0065 från den 1 januari 2017.