Förhandlingar klara med Sölvesborgshem

Hyresförhandlingarna med Sölvesborgshem är avslutade och resulterade i en tvåårsuppgörelse. Hyrorna höjs den 1 mars 2017 med 0,36 procent gällande kallhyra. Hyrorna höjs därefter den 1 januari 2018 med 0,40 procent gällande kallhyra.

Efter förhandlingar med Sölvesborgshem kunde parterna enas om en uppgörelse som sträcker sig över två år.

Hyrorna höjs den 1 mars 2017 med 0,36 procent gällande kallhyra. Hyrorna höjs därefter den 1 januari 2018 med 0,40 procent gällande kallhyra.