Förhandling med Karlshamnsbostäder är klar

Hyresförhandlingarna med Karlshamnsbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2016 med 0,5 procent.

Hyresförhandlingen startade med att Karlshamnsbostäder ville höja din hyra med motivet att de har erhållit ökade kostnader.

Hyresgästföreningen avvisade Karlshamnsbostäders krav med bland annat hänsyn till det rådande marknadsläget. Efter förhandling kunde vi till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,5 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,005 = nya hyran kronor från den 1 januari 2016.