Förhandling i Mullsjö

Hyresförhandlingarna med Mullsjö Bostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 mars 2017 med 0,64 procent i genomsnitt.

Efter förhandlingar gäller följande:

Höjningen varierar beroende på vart ni bor. Höjningen varierar mellan 0,0% och 0,7%. NI som bor på Tunnel gatan 8-12 och på Sagers väg 2-4 får dessutom en höjning med 25 kronor i månaden med anledning av det taggsystem som installerats och den entrérenovering som skett.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,7 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,007 = nya hyran kronor från den 1 april.