Förhandlat med Bankerydshem

Hyresförhandlingarna med AB Bankerydshem är avslutade. Hyrorna höjs den 1 april 2016 med 11 kronor per kvadratmeter och år. Detta innebär en höjning med 64 kronor per månad för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

När hyresförhandlingen startade ville AB Bankerydshem höja din hyra med 16 kronor per kvadratmeter och år Vilket skulle innebära en höjning med 94 kronor i månaden för samma lägenhet som ovan. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för administration, underhåll och ökade taxehöjningar i kommunen.

Efter många diskussioner samt ajournering av förhandlingarna till annat datum kunde parterna enas om att utgående hyror höjs med 11 kronor per kvadratmeter och år.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 11 kronor per kvm och år innebär:
Din lägenhetsyta x 11 kronor/12 månader= Din hyreshöjning från 1 april 2016