Fler vill vara medlem i Hyresgästföreningen

Allt fler vill vara medlemmar i Hyresgästföreningen. Sedan 2010 har medlemsantalet ökat med 3 900 personer i region Sydost där Blekinge ingår.

Hyresgästföreningen region Sydost, där Blekinge ingår, hade 2018 en medlemsökning för åttonde året i rad. Antalet medlemmar steg förra året med 683 till 72 584 medlemmar.

– En stor medlemsökning för åttonde året i rad visar att vi som organisation jobbar med rätt saker. Hyresgästerna vill vara medlemmar hos oss, säger David Petersén, enhetschef för medlemsutveckling på Hyresgästföreningen.

Att Hyresgästföreningen förhandlar hyror och ger medlemmarna hyresjuridisk hjälp är de största anledningarna till att fler vill bli medlemmar.

– Allt fler ser nyttan i att vara medlem. Det ger en trygghet i boendet då vi hjälper till med hyresförhandling och ger hyresjuridisk hjälp om man kommer i konflikt med sin hyresvärd, säger David Petersén.

Fakta: Antal medlemmar i Hyresgästföreningen region Sydost

2018: 72 584
2017: 71 901 
2016: 71 721 
2015: 70 694
2014: 70 255
2013: 70 133 
2012: 69 395
2011: 69 129
2010: 68 684