Fler medlemmar för åttonde året i rad

Allt fler vill vara medlemmar i Hyresgästföreningen. Sedan 2010 har medlemsantalet ökat med 3 900 personer i region Sydost. Jönköpings län hade vid årsskiftet 2018/2019 15 457 medlemmar, vilket är 2 811 fler än för åtta år sedan.

Hyresgästföreningen region Sydost, där Jönköpings län ingår, hade 2018 en medlemsökning för åttonde året i rad. Antalet medlemmar i hela regionen steg förra året med 683 till 72 584 medlemmar.

– En stor medlemsökning för åttonde året i rad visar att vi som organisation jobbar med rätt saker. Hyresgästerna vill vara medlemmar hos oss, säger David Petersén, enhetschef för medlemsutveckling på Hyresgästföreningen.

Att Hyresgästföreningen förhandlar hyror och ger medlemmarna hyresjuridisk hjälp är de största anledningarna till att fler vill bli medlemmar.

– Allt fler ser nyttan i att vara medlem. Det ger en trygghet i boendet då vi hjälper till med hyresförhandling och ger hyresjuridisk hjälp om man kommer i konflikt med sin hyresvärd, säger David Petersén.

Fakta: Antal medlemmar i Hyresgästföreningen region Sydost

2018: 72 584
2017: 71 901 
2016: 71 721 
2015: 70 694
2014: 70 255
2013: 70 133 
2012: 69 395
2011: 69 129
2010: 68 684

Antal medlemmar i Jönköpings län:

2018: 15 457
2017: 14 895
2016: 14 508
2015: 13 558
2014: 13 206
2013: 13 196
2012: 12 887
2011: 12 795
2010: 12 646