Finspångs taxor dyrast i Östergötland

De östgötar som betalar mest för vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme bor i Finspång. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I den billigaste kommunen, Linköping, betalar man varje år nästan 6 000 kronor mindre än i Finspång. Som hyresgäst är det svårt att påverka avgifter för taxor, trots att det är kostnader som påverkar hyran.

Nils Holgerssons slutrapport visar att kostnaderna för vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme i landets kommuner, fortsätter att stiga. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, även mellan grannkommuner. Generellt är kostnaderna högre i kommuner med färre innevånare, än i mer tätbefolkade kommuner. Detta eftersom det där är färre som ska vara med och betala för underhåll av ledningarna. Även andra aspekter, som geografiskt läge påverkar priserna.

Kostnaderna räknas för en typlägenhet på 67 kvadratmeter. En hyresgäst som bor i en sådan lägenhet i Finspång, den dyraste kommunen i länet, får betala 2 232 kronor i månaden. I den billigaste kommunen, Linköping, skulle samme hyresgäst få betala cirka 500 kronor mindre varje månad eller 6 000 kronor mindre per år.

Den kommun i länet där kostnaderna höjts mest jämfört med föregående år är Ydre, där kost-naderna ökat med 11,9 procent.

– Det är absurt stora prisskillnader mellan kommunerna, 6 000 kronor är mycket pengar för de flesta. Om man funderar på att flytta till Östergötland kan dessa siffror vara intressanta vid val av kommun, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssongruppens undersökningar "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Hela undersökningen finns på www.nilsholgersson.nu