Fallfärdig fastighet får ny ägare

Hyresgästföreningen upptäckte allvarliga brister på Köpmansgatan i Aneby och hjälpte kommunen att få till ett beslut om tvångsförvaltning av fastigheten. Nu köper kommunen fastigheten och ska se till att hyresgästerna får ett bättre boende.

Fallfärdig fastighet

Foto: Alexandra Lind

Under 2013 kontaktade några medlemmar Hyresgästföreningen, eftersom de hade problem med sina lägenheter på Köpmansgatan i Aneby. Jennifer Myrén och Alexandra Lind, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, utförde en rad besiktningar i fastigheten och kunde konstatera att den var i mycket dåligt skick.

Hyresvärden visade inga tecken på att vilja åtgärda bristerna och situationen blev kritisk när hyresgästerna plötsligt stod utan el och vatten, eftersom hyresvärden inte hade betalat räkningarna.

Hyresgästföreningen tog kontakt med kommunen och Jennifer Myrén stöttade dem i arbetet med att få till en tvångsförvaltning av fastigheten. Den kommunala stiftelsen Aneby bostäder, tog över skötseln av Linden 2 i februari 2014. Eftersom stiftelsen blev förvaltare av fastigheten gick alla hyrespengar oavkortat till att åtgärda brister i huset, istället för att gå till fastighetsägaren.

Nu köper Aneby kommun fastigheten och skriver på sin hemsida att de vill försäkra sig om att fastigheten tas om hand på ett bra sätt.

– Det är bra att kommunen tar sitt ansvar och skönt för hyresgästerna att få en seriös hyresvärd som åtgärdar bristerna som finns, säger Jennifer Myrén och Alexandra Lind.