Det lila håret gav hyresgäst en räkning efter flytten

Hyresgäster i Norrahammar, Jönköpings län, fick en faktura på 4 066 kronor efter avflyttning. Från besiktningsprotokollet framgick missfärgning vid golvbrunnen, troligen på grund av hyresgästens lila hår. Hyresgästerna vände sig till Hyresgästföreningen och behövde, efter hjälpen, endast betala 2 376 kronor.

När ett sambopar i stadsdelen Norrahammar i Jönköping sa upp lägenhetskontraktet i december 2018 fick de en oväntad överraskning. Enligt hyresvärdens besiktningsprotokoll hade det under hyrestiden uppkommit skador som hyresgästerna gjort sig ersättningsskyldiga till.

Fakturan låg på totalt 4 066 kronor och innefattade slitage utöver det vanliga, så som onormalt många hål i väggarna i flera rum, skador i plastmatta och missfärgning kring golvbrunnen. Samboparet som tog över lägenheten efter en av deras föräldrar kunde inte kännas vid att det var de som åstadkommit allt som hyresvärden nämnde, utan menade att en del fel inträffat under tiden föräldern hyrde, och kontaktade Hyresgästföreningen.

– Hyresgästerna menade att många av skadorna uppkommit innan de tog över hyreskontraktet. Eftersom det inte finns något besiktningsprotokoll kunde hyresvärden inte bevisa att det faktiskt var de nuvarande hyresgästerna som förorsakat allt. Däremot kunde vi inte diskutera något kring kravet för missfärgning kring golvbrunnen då hyresgästen hade lila hår och missfärgningen var lilaaktig, säger Mariana Lesic, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Enligt Hyreslagen har hyresgäster en plikt att vårda sin lägenhet och är skyldig att ersätta skada som orsakats av vårdslöshet. Slitage som uppkommit genom normal användning ska inte behöva ersättas av hyresgästen.

– Eftersom hyresvärden inte kunde bevisa att alla skador uppkommit under samboparets hyrestid kunde vi genom en överenskommelse tillsammans sänka beloppet till nästan hälften så mycket, säger Mariana Lesic.