Det är roligt att engagera sig

– Tänk om de som är yngre visste hur roligt vi har det i Hyresgästföreningen och de möjligheter som finns att påverka samhället och sitt boende genom att engagera sig, säger Åsa Andersson ledamot i regionstyrelsen Hyresgästföreningen Sydost.

Åsa Andersson i Kalmar

Åsa Andersson ledamot i regionstyrelsen Hyresgästföreningen Sydost. Foto: Mia Karlsvärd

Fyra av tio hyresgäster är under 40 år. Bland många förtroendevalda är åldern betydligt högre. I Kalmar önskar man och vill välkomna fler unga att engagera sig i Hyresgästföreningen och boendefrågor.

– Vid senaste årsmötet valdes ett par yngre ledamöter in. Men medelåldern är ändå hög bland oss i styrelsen, säger Ulf Danielsson, ordförande för Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland.

Hur ska man få fler unga att engagera sig tror du?
– Framförallt behöver vi få ut hur roligt vi har det, och att det finns olika delar att engagera sig för i Hyresgästföreningen, tror Åsa Andersson.
Hon säger också att vi först och främst behöver ha en talesperson bland de yngre, och ha aktiviteter som passar unga.

Ulf Danielsson berättar att man planerar att besöka Linnéuniversitet för att nå studenterna med information om Hyresgästföreningen.

– Många vet nog inte vad Hyresgästföreningen åstadkommit. Vi borde nog berätta mer om historien. Hur det var förr innan Hyresgästföreningen fanns, säger Åsa Andersson.

– Viktigt är att de unga får veta att Hyresgästföreningen förhandlar om hyran för att hålla dessa nere. De kanske inte heller känner till de förmåner man har som medlem, och den hjälp man kan få om man råkar illa ut som hyresgäst. Visste de allt detta skulle de nog engagera sig mer, tror Ulf Danielsson.

– Det är viktigt att vi har förtroendevalda som representerar medlemmarna. Precis så som det ser ut i samhället, säger Åsa Andersson.

Klicka på länken så får du veta mer om Hyresgästföreningen.

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/

Kanske är du själv är intresserad av att påverka i bostadsfrågor i Kalmar län.
Kontakta gärna:
Ulf Danielsson, ordförande för Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland.
E-post: ulf.danielsson@hyresgastforeningen.se