Därför är Hyresgästföreningen lika viktig i dag

Kraften och engagemanget i Hyresgästföreningen är fantastiskt. Tillsammans är vi starka. Både nu och då. Det vittnar Bo Sköldestig, sekreterare i Hyresgästföreningen Norrköping om.

Bo Sköldestig, Norrköping

Foto: Mia Karlsvärd

Varför är det fortfarande viktigt att Hyresgästföreningen finns?
–För att värna om våra rättigheter som hyresgäster. De frågor vi har haft i 100 år kommer dessvärre tillbaka, som exempelvis trångboddheten, säger Bo Sköldestig.

Den första hyresgästföreningen bildades i Nynäshamn 1915. Missnöjda hyresgäster, hade fått nog och samlades till möte. De hade varken el eller vatten men desto mer råttor och annan ohyra. När hyresvärden vägrade göra något åt problemen beslöt de boende att gå samman och få till en förändring. Så startade Hyresgästföreningen. Drygt 100 år har gått sedan starten.

Finns det något som oroar dig?
–Att allmännyttan får en svagare roll när kommuner säljer stora delar av beståndet. Det kan leda till att politikerna får svårare att till exempel se till att det byggs nya bostäder och att de privata hyresvärdarna får bära ett för tungt ansvar, säger Bo Sköldestig.

Vad tycker du bör förändras?
–Att vi gemensamt tar ansvar för att alla ska ha ett hem.
Det är viktigt att kommunerna ser fördelen och styrkan med allmännyttan för att skapa fler bostäder, säger han.

Var det bättre förr?
–Den sociala bostadspolitiken var starkare förr. Standardmässigt har det blivit bättre, men tyvärr är risken i dag att standarden på våra bostäder blir för kostnadsdrivande och därmed medför en hög hyra.
Därför är Hyresgästföreningen lika viktig i dag för att påverka, så att vi får behålla den svenska modellen, säger Bo Sköldestig.

 

Här förklarar vi, hyresreglering, marknadshyror och den svenska modellen.

Marknadshyror
Marknadshyror innebär att det är hyresvärden själv som sätter hyran. Hyresgästen får välja att acceptera hyran, eller att flytta från lägenheten. När man har marknadshyra är det marknaden som styr, alltså hur mycket folk är beredda att betala för just den lägenheten.
Hyresreglering
Hyresreglering innebär att hyrorna bestäms av staten. Hyresvärdarna har då inget att säga till om, utan det är staten som bestämmer hur höga hyrorna ska vara och med hur mycket de får höjas.
Den svenska modellen
Är det system för hyressättning som vi har i dag. Det är en kompromiss mellan marknadshyror och hyresreglering. Den svenska modellen innebär att en hyresvärd själv kan sätta hyran, men att hyresgästen alltid har rätt att få sin hyra prövad, eller få hjälp med att förhandla sin hyra. Syftet med den svenska modellen är att skydda hyresgästen, som är den svagare parten jämfört med hyresvärden, och att samtidigt göra branschen attraktiv för hyresvärdarna.
Fakta: Hyresgästföreningen.