Chockhyror hos Växjöbostäder

Växjöbostäder hyr ut nybyggda studentlägenheter, där hyran för en etta är från 7241 kronor i månaden. Hyresgästföreningen anser att hyresnivåerna är orimliga.

Bild på hyreshus

Växjöbostäder har lagt ut 112 nyproducerade studentlägenheter för uthyrning. Den billigaste ettan kostar 7 241 kronor i månaden.

– Vi kan inte ställa oss bakom hyror på den här nivån. Jag tycker att det är fel att studenter ska tvingas söka jobb för att kunna betala hyran, när de redan studerar på heltid. Flera utbildningar har även perioder med praktik och då går det inte att jobba extra, frågan är om man som student ska låta bli att äta under de perioderna, säger Susanne Filipsson, ordförande i förhandlingsdelegationen gentemot Växjöbostäder.

Hyresgästföreningen har förhandlat med Växjöbostäder, men parterna har inte kunnat komma överens. Eftersom det handlar om nyproducerade lägenheter säger lagen att Växjöbostäder själva får sätta hyran, om man inte kommer överens. De hyresgäster som sedan flyttar in i lägenheterna, kan få sin hyra prövad av Hyresnämnden först efter att ha bott i lägenheten i minst ett halvår.

Eftersom Hyresgästföreningen och Växjöbostäder inte kom överens om hyran, kunde inte Växjöbostäder ansöka om investeringsstöd från staten, något som företaget menar påverkar hyrorna. Ene Nuuter Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen, berättar att anledningen till att Växjöbostäder ville sätta så höga hyror är det höga avkastningskravet som företag har.

– Produktionskostnaderna för de nya lägenheterna var låga, men trots det ville man sätta höga hyror för att få högre avkastning. Vi anser att investeringsstödet från staten ska användas till att hålla nere hyreskostnaderna och inte till att ge företagen en högre vinst. Vi kunde inte gå med på en överenskommelse när nivåerna var så orimliga, säger Ene Nuuter Karlsson.

För mer information, kontakta gärna:
Susanne Filipsson, ordförande i förhandlingsdelegationen gentemot Växjöbostäder.
Telefon: 070 159 97 12
E-post: sus_f_o@hotmail.com