Tvåårsavtal klart för Byggebo

Hyresförhandlingarna med Byggebo är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,5 procent och den 1 januari 2018 med 0,5 procent.

Skälet till att Byggebo ville höja hyrorna var den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt för de underhållsinsatser som bolaget gör. 

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt goda och visar på låga räntor, låg inflation, låg taxeutveckling och milda vintrar.

Hyresgästföreningen och Byggebo kunde till slut enas om en tvåårsuppgörelse där hyrorna höjs med 0,5 procent för år 2017 och 0,5 procent för år 2018.