Blygsam hyreshöjning i Karlshamn

Hyresförhandlingarna med Karlshamnsbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 0,5 procent.

När hyresförhandlingen startade ville Karlshamnsbostäder höja din hyra med 1,5 procent. De motiverade sitt krav bland annat med ett stort underhållsbehov och taxeökningar för el och sophantering samt sedvanliga löne- och kostnadsökningar.

Hyresgästföreningen godtog inte Karlshamnsbostäders krav. Efter förhandling kunde parterna till slut enas om 0,5 procent som en rimlig hyreshöjning.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 0,5 procent innebär att din nya hyra blir nuvarande hyran x 1,005 = nya hyran kronor från den 1 januari 2017.