Bamse lär barnen sopa banan

Sopor är ett hett ämne i bostadsområdena. Kunskapen om vad som ska sorteras var är ibland inte tillräcklig och det leder till kostnader som i sin tur ger hyreshöjningar. Hyresgästföreningen har under våren och sommaren rest runt och lärt sig mer om sopsortering tillsammans med barn i en mängd kommuner.

  Den största vinsten är samordningsvinsten. Det öppnar upp kommunikation på fler sätt än innan med alla inblandade, säger Anita A:son Landegren, vice ordförande i regionstyrelsen. 

 Bamse och skräptjuven” heter den tidning som Hyresgästföreningen har köpt in och som delas ut till barn som vill delta i regionens sopsorteringsprojekt. Tillsammans med en fastighetsskötare eller förtroendevald från Hyresgästföreningen får barnen lära sig att också sortera skräpet. Som tack r hjälpen får de tidningen.  

— Tanken är att aktiviteten ska vara en vinst för alla inblandade parter i vår hantering av sopor. Alltså för miljön, fastighetsägare och hyresgäster, säger Anita. 

Relationer med bostadsföretagen och hyresgäster byggs upp och kan med enkla knep få en bättre förståelse för sophanteringen framåt.  

— Det är givetvis en kostnadsfråga för både hyresvärd som hyresgäst när sophanteringen inte fungerar bra och det leder till hyreshöjningar. Kan aktiviteten bidra med att förbättra sophanteringen, med hjälp av Bamse och barnen, har vi kommit en bit på vägen. 

I flera kommuner har vi fått bra feedback och ryktet har spridit sig. Evenemangen har även fått spridning genom sociala medier där bland annat Tranås kommun uppmärksammade en liten kille för sin insats och planerar för vidare aktiviteter i bostadsområdet Stoeryd. 

Nu går projektet vidare och nästa stopp för turnén blir Kronoberg där vi kommer att stanna till i Ljungby och Växjö.