Vidingehem yrkar 2,03 procent

Vidingehem vill höja hyran med 2,03 procent från 1 januari nästa år och inom kort inleds förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Argumenten för yrkandet är ökade kostnader nästa år och de kostnader som beräknas öka mest är personalkostnader, lokal administration, underhåll och uppvärmning.

Hur går förhandlingarna till
Förhandlingarna går ut på att Vidingehem och förhandlingsdelegationen ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara sina åtaganden. Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer. 
Man diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet. 
Hyresgästerna företräds dels av en anställd förhandlingsledare från Hyresgästföreningen, dels av förtroendevalda hyresgäster som bor hos Vidingehem.