Vadstena Fastighets AB yrkar 1,3 procent

Vadstena Fastighets AB vill höja hyran med i genomsnitt 1,3 procent från 1 januari nästa år och inom kort inleds förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Argumenten för yrkandet är ökade kostnader nästa år och de kostnader som beräknas öka mest är lägenhets- och fastighetsunderhåll.

Hur går förhandlingarna till 
Förhandlingarna går ut på att Vadstena Fastighets AB och förhandlingsdelegationen ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara sina åtaganden. Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer. 
Man diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet. 
Hyresgästerna företräds dels av en anställd förhandlingsledare från Hyresgästföreningen, dels av förtroendevalda hyresgäster som bor hos Vadstena Fastighets AB.