Tranåsbostäder vill höja hyran

Tranåsbostäder vill höja hyran med i genomsnitt 1,24 procent från den 1 januari 2016. Den yrkade höjningen motsvarar i genomsnitt 11,39 kr per kvadratmeter lägenhetsyta och år.

Argumenten för yrkandet är ökade kostnader nästa år och det Tranåsbostäder beräknar öka mest är underhåll.

Hur går förhandlingarna till
Förhandlingarna går ut på att Tranåsbostäder och förhandlingsdelegationen ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara sina åtaganden. Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer. Man diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet. Hyresgästerna företräds dels av en anställd förhandlingsledare från Hyresgästföreningen, dels av förtroendevalda hyresgäster som bor hos Tranåsbostäder.