Stort byggbehov i Östergötland

Här måste drygt 2 600 bostäder byggas varje år från 2018 till 2025

Att det råder akut bostadsbrist i Sverige vet de flesta. Så många som 250 kommuner i landet har bostadsbrist. Just nu väntar 353 000 unga att få flytta hemifrån.
 I höstas skrev Boverket i sin prognos att det kommer behövas 705 000 nya bostäder fram till 2025. Det är svindlande siffror.

Tidningen Dagens Samhälle har brutit ner siffrorna och räknat ut hur mycket varje kommun måste bygga, för att klara målen. De har utgått från kommunernas befolkningsförändringar de senaste tio åren och var flyktingar som får asyl kan väntas bosätta sig. De 121 000 bostäder som förväntas byggas de närmaste två åren har vi räknat bort. Kvar blir 584 000 bostäder som behöver byggas mellan 2018 - 2025.

– Hyresgästföreningen har under många år uppvaktat politikerna att ta bostadsbristen på allvar.  Tyvärr har de inte lyssnat på oss och nu står vi här, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

I Östergötland är det sex kommuner med akut bostadsbrist. Kommuner som har svårt att locka till sig arbetskraft utifrån, kommuner där unga vuxna tvingas bo kvar hos föräldrarna mot sin vilja.

Några exempel i länet. Linköpings kommun behöver bygga 10 011 bostäder, det innebär 1 251 stycken årligen mellan 2018-2025. 

I Mjölby kommun kommer det att behövas 910 nya bostäder, 114 årligen. Detta är siffror som även får optimister att fundera.

– Vi får verkligen hoppas att detta kan bli en ögonöppnare för våra folkvalda som styr i kommunerna. Det är dags att vakna och sätta spadarna i marken, säger Björn Johansson.