Sparar miljoner åt hyresgästerna

I region Sydost, där Kronoberg ingår, har Hyresgästföreningen under året sparat över två miljoner kronor åt sina medlemmar. Ett exempel är ett ärende i Kronoberg där en hyresgäst fick ersättning för störningar, tack vare Hyresgästföreningen.

I region Sydost har den juridiska enheten under året sparat över två miljoner kronor åt sina medlemmar. Regionen består av Kronoberg, Östergötland, Jönköpings län, Gotland, Kalmar län och Blekinge.

– Vi har räknat ihop alla pengar som vi tillsammans har sparat åt våra medlemmar. Det kan antingen vara så att vi har sett till att en hyresgäst har fått kompensation från hyresvärden, eller att vi har fått ett krav från hyresvärden att bli mindre än vad som krävdes från början, säger Zeljko Kranjec som är enhetschef över den juridiska gruppen i regionen.

Ett exempel där Hyresgästföreningen sparat pengar åt sina medlemmar finns i Kronoberg, där en hyresgäst drabbades av störningar när hyresvärden byggde nya hus bredvid hyresgästens.

Hyresgästen kunde bland annat inte använda sin uteplats på grund av de störningar som byggandet medförde. Hantverkare hade även tappat spikar på marken, vilket ledde till att hyresgästen fick punktering på sin bil.

Eftersom hyresgästen inte blev erbjuden någon ersättning, kontaktade hen Hyresgästföreningen för att få hjälp. Victor Herrera, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, hjälpte hyresgästen ut räkna ut vilken ersättning som var rimlig, och efter kontakt med hyresvärden fick hyresgästen 5 000 kronor som kompensation.

– Jag har full förståelse för att det blir jobbigt i samband med sådana byggen och det känns bra att hyresgästen fick ersättning, säger Victor Herrera.