Sävebo vill höja hyran med 2,1 procent

Sävebo vill höja hyran med i genomsnitt 2,1 procent från den 1 januari nästa år och inom kort inleds förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Argumenten för yrkandet är ökade kostnader nästa år och de kostnader som Sävebo beräknar öka mest är underhåll samt kostnader för personal och köpta tjänster.

Hur går förhandlingarna till
Förhandlingarna går ut på att Sävebo och förhandlingsdelegationen ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara sina åtaganden. Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer. Man diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet. Hyresgästerna företräds dels av en anställd förhandlingsledare från Hyresgästföreningen, dels av förtroendevalda hyresgäster som bor hos Sävebo.