Rejäla byggplaner i Karlskrona

Bostadsbristen i Karlskrona är fortsatt akut men till skillnad från tidigare har politikerna nu insikt i problemet och står beredda att ta nödvändiga beslut för att säkerställa bostäder till alla.

Hyresgästföreningen har länge arbetat för att lyfta bostadsbristen som dels ett akut problem, dels att det är politikernas ansvar.

Föreningen har träffat politiker i olika samtal och dessutom arbetat utåtriktat för att få även allmänheten att förstå problemet och vems ansvar det är.

Vid ett möte med politiker och Hyresgästföreningen framgår det att det har svängt rejält. De politiker som sitter i majoritet i kommunen talar i dag om vikten av att öka byggandet och att underlätta byggandet genom bland annat bättre planarbete.

– Det måste byggas mera, och av alla upplåtelseformer, säger Patrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mötet handlade om en samsyn i behovet av byggande men också om ett resonemang om var och hur det bör byggas.

– Bygga dyrt är ju inget svårt, raljerade Björn Johansson som är ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Även där är Karlskronapolitikerna införstådda med behovet av billiga bostäder.

-Vi har redan byggt sådana, säger Börje Dovstad (FP) som är ordförande i Karlskronabostäder.

Han redovisar också att man eventuellt kan planera för att bygga så kallade Kombohus som är en resurssnål modell som är framtagen av Sabo (organisationen för allmännyttiga bolag i landet).

Karlskrona ser ut att öka sitt invånarantal med cirka tusen personer i år och utvecklingen ser ut att fortsätta i samma riktning även nästkommande år.

Karlskronahem har planer på att bygga och även privata krafter har samma planer. Hundratals bostäder kan byggas om planerna håller i sig. Går det snabbt kan det bli spade i jorden redan nästa höst.

Mötet avlöpte sålunda i samförståndets tecken och Björn Johansson var nöjd.

– Jättebra att politikerna i Karlskrona tar det här på allvar.