Region Gotland kräver 300 nya lägenheter

Region Gotland kommer med ett nytt ägardirektiv under hösten och där finns det med att Gotlandshem skall bygga 300 nya lägenheter, varav ett objekt skall byggas utanför Visby.

Hyresgästföreningen tycker att det är bra att man ställer krav på att det behövs fler hyresrätter på Gotland. Kötiden för att få en lägenhet i Gotlandshem idag är cirka tre år på landet och cirka åtta år i Visby.

– Det är något vi kämpat för länge. Vi tycker det är bra att kommunen tar frågan på allvar och att man är tydlig mot Gotlandshem. Tyvärr är det så att byggtakten ändå inte svarar upp mot behovet, men det är en bit på vägen, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.