Ojämnt byggande i Jönköping

Dagens Nyheter har tillsammans med Statistiska centralbyrån tagit fram för siffror för år 2013 till 2014 som visar hur bostadsbyggandet i Sveriges kommuner matchar befolkningstillväxten.
Jönköping och Vaggeryd är de kommuner i länet som är bäst på att på att bygga nya bostäder i förhållande till befolkningsökningen. Ändå är det inte tillräckligt.
 
Sämst i länet är Sävsjö. Här byggdes 15 bostäder när det flyttade in 157 personer.

Tillgången på hyresrätter är en avgörande framgångsfaktor när det gäller en kommuns möjlighet att utvecklas och företags och andra arbetsgivares möjligheter att locka attraktiv arbetskraft. Ändå byggs det inte i den takt som behövs.

– En kommun som vill vara attraktiv och locka till sig nya invånare måste också kunna erbjuda möjligheter att bo, och invånarnas möjlighet att även bo kvar. Hyresrätten är en bra boendeform som till exempel ger unga möjligheter att flytta till sitt första egna boende. Även för den som inte vill äga sin bostad är hyresrätten ett utmärkt alternativ. Det måste därför snarast byggas fler hyresrätter i Jönköpings län, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.