Nya hyror i Emmaboda

Hyresförhandlingarna med EBA (Emmaboda Bostads AB) är avslutade. Hyrorna höjs den 1 januari 2017 med 12 kronor per månad och 6 kronor/kvadratmeter och år.

När hyresförhandlingen startade ville EBA höja hyran med 11,83 kronor/kvadratmeter och år, cirka 1,41 procent. De motiverade sitt krav med att Emmaboda kommun har höjt den kommunala borgensavgiften, ökad vattenförbrukning, dyrare elnät, ökade kostnader för reparationer och underhåll, högre fastighetsskatt med mera.

Hyresgästföreningen godtog inte EBA:s krav eftersom vi bedömde framtida kostnader och intäkter annorlunda. Efter förhandling kunde vi till slut enas om att det hade räckt med en hyreshöjning med 12 kronor per månad per lägenhet, om kommunen inte hade höjt borgensavgiften.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på 12 kronor per månad och 6 kronor/kvadratmeter och år innebär att hyran höjs dels med ett fast belopp, 12 kronor/månad, dels ett belopp beroende på lägenhetens storlek. Exempel: din lägenhet är på 60 kvadratmeter, då blir hyran höjd med 12 + (6x60/12) = 42 kronor.