Nya hyror för Hyresbostäder

Hyresförhandlingarna med Hyresbostäder är avslutade. Hyrorna höjs den 1 juli 2016 med i genomsnitt 1,2 procent. Höjningen tas ut från oktober månads hyra.

När hyresförhandlingen startade ville Hyresbostäder höja din hyra med 1,56 procent från den 1 januari. De motiverade sitt krav med ökade kostnader för bland annat media (värme, el, vatten, sophämtning), löner och eventuellt höjd fastighetsskatt.

Hyresgästföreningen avvisade Hyresbostäders krav, eftersom vi inte kunde se att det finns behov av hyreshöjning med hänsyn till bolagets ekonomi och det allmänna ekonomiska läget. I februari avbröts de lokala förhandlingarna och tvisten lämnades för central medling. Det förslag som medlarna lämnade accepterades av Hyresgästföreningen men avvisades av Hyresbostäder, varför tvisten fick avgöras av den så kallade Hyresmarknadskommittén (HMK). Den överenskommelse som nu träffats är enligt HMKs beslut.

Vad innebär höjningen för dig?

Hyreshöjningen på i snitt 1,2 procent innebär att den nya hyran för de allra flesta blir nuvarande hyran x 1,012. Avvikelser kommer att finnas, den exakta hyran tas fram genom det så kallade Rätt Hyra-systemet. Vad som gäller för dig kommer du att se på hyresavin för oktober.

När höjs hyran?

Hyran som aviseras höjs först från och med oktober månad, vilket innebär att höjningen för juli till september tas ut i efterhand (retroaktivt) under oktober till december.