Nya hyreshus på Gotland

I dagarna kom glädjande information om att det finns planer på att bygga fler hyresrätter på Gotland. Det är bolaget Leva Husfabrik som planerar att bygga nya hyreshus på A7-fältet. De har nu också lämnat in en projektbeskrivning och begärt att få markanvisning i kvarteret Sergeanten. Enligt tidplanen har de planerat byggstarten till våren 2017 och inflyttning vid årsskiftet 2017/2018.

Byggnadsställningar

Foto: Alexandra Lind

Leva Husfabrik vill bygga cirka 80 hyreslägenheter i fyra tre- eller fyravåningshus på A7-fältet. Bolaget vill sätta Gotland på kartan som en region där man bygger framtidens bostäder, både designmässigt och i ett hållbart perspektiv. Region Gotland är med som en viktig partner i arbetet med det nya bostadsområdet.

Hyreshusen kommer att byggas miljövänligt och det kommer att vara massivt trä i den bärande stommen. Det är endast den yttre väggen som kommer att vara bärande. Rummen är inte heller bundna till någon konstruktion och kan förändras på flera olika sätt. 80 kvadratmeters yta kan bli från två upp till fem rum.

– Det är roligt att det planeras för fler hyresrätter på Gotland. Det byggs redan många men fler behövs, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.