Ljusare tider väntar i Åbylund

I bostadsområdet Åbylund i Linköping har representanter från Hyresgästföreningen, Stångåstaden och kommunen samt 20 hyresgäster genomfört en trygghetsvandring.

Bakgrunden till trygghetsvandringen är att det upplevs mörkt och otryggt i området på grund av träd som skymmer belysning. Det är dessutom fem år sedan den senaste trygghetsvandringen ägde rum.

Hyresgästerna är oroade över att det finns ett övergångsställe som är skymt av träd och saknar belysning. I det mörka området, med den dåliga belysningen, blir det också ett problem med hala, nedfallna kastanjer.

Kommunen, som är ansvarig för detta område, tog till sig synpunkterna och lovade att försöka åtgärda det som påtalades.

I vår ska berörda parter följa upp att det som ska åtgärdas verkligen har åtgärdats.