Nu händer det saker i slitet hyreshus

Hyresgäster i ett hus i Kronoberg vände sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp med olika brister. Nu börjar det hända saker i det slitna huset. Hyresvärden måste dessutom kontrollera ventilationen, något som inte är gjort sedan 1995.

Bild på balkong

 

Hyresgästerna har under en längre tid påtalat en rad brister till sin hyresvärd, men utan att något blivit gjort. När de till slut tröttnat på att tjata på hyresvärden, kontaktade de Hyresgästföreningen och fick hjälp av ärendehandläggare Victor Herrera.

– Jag har gjort en besiktning av lägenheterna och de allmänna utrymmena och kan konstatera att det finns en rad brister, till exempel i den gemensamma tvättstugan. Den allvarligaste bristen tycker jag dock är att man inte har kontrollerat ventilationen på 23 år, säger Victor Herrera.

Alla hyresvärdar måste med jämna mellanrum kontrollera ventilationen i sina hus, genom så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Hur ofta kontrollerna ska göras beror på vilken typ av ventilation det är. Kontrollerna ska göras av oberoende företag och resultaten skickas in till kommunen, som är tillsynsmyndighet. Många hyresvärdar sätter upp information i trapphusen när ventilationskontrollen är utförd.

När Hyresgästföreningen inte hittade någon information om ventilationen i trapphuset kontaktades kommunen. Kommunen upptäckte att de inte fått in några dokument från hyresvärden sedan 1995. Varken nuvarande ägare, som endast ägt huset några år, eller tidigare ägare hade skickat in något. Kommunen har nu ställt krav på en godkänd ventilationskontroll från hyresvärden och kräver in böter om de inte får en.

– Det har redan hänt en hel del i huset och flera brister har åtgärdats. Vi väntar fortfarande på att bristerna gällande ventilationen ska åtgärdas, men jag hoppas att hyresgästerna nu ska få en bättre boendemiljö, säger Victor Herrera.