Mörbylånga Bostad yrkar 1,3 procent

Mörbylånga Bostad vill höja hyran med i genomsnitt 1, 3 från den 1 januari nästa år och inom kort inleds förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Argumenten för yrkandet är ökade kostnader nästa år och de kostnader som beräknas öka mest är lönekostnader, vattenkostnader, förlorade hyresintäkter samt ökade underhållskostnader.

Hur går förhandlingarna till?
Förhandlingarna går ut på att Mörbylånga Bostad och förhandlingsdelegationen ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara sina åtaganden.
Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer. Man diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet.

Hyresgästerna företräds dels av en anställd förhandlingsledare från Hyresgästföreningen, dels av förtroendevalda hyresgäster som bor hos Mörbylånga Bostad.